Kosterní soustava
Nalezeno záznamů:
0
Os ethmoidale, pohled zezadu a shora

Ilustrace pohledu na samostatnou čichovou kost při pohledu zezadu a shora.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Pohled na laterální stranu čichové kosti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na přední stranu čichové kosti

Preparát samostatné čichové kosti po vyjmutí z lebky. Fotografie snímá preparát zepředu.

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na spodní stranu čichové kosti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Os frontale, pohled zepředu

Ilustrace čelní kosti při pohledu na samostatnou kost zepředu.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Pohled na laterální stranu os frontale

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os fontale zezadu

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os frontale zdola

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os frontale zpředu

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Os hyoideum, pohled zepředu a laterální strany

Jazylka. Ilustrace pohledu zepředu a z laterální strany.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os hyoideum shora

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os hyoideum ze zevní­ strany

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os lacrimale z laterální strany

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Mandibula a věkové změny v úhlu ramene

Ilustrace dolní čelisti. Pohled na kost šikmo zleva zepředu. Věkové změny úhlu ramene, shora: novorozenec, dospělý jedinec a ve stáří.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Pohled na corpus mandibulae

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na laterální stranu dolní čelisti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na vnitřní stranu corpus mandibulae

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na horní čelist shora

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na horní čelist zezadu

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na horní čelist zpředu

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na mediální stranu horní čelisti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Os maxillae, pohled na zevní stranu

Ilustrace pravostranné horní čelisti s pohledem na zevní plochu kosti.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Maxilla a os palatinum, pohled zdola

Ilustrace tvrdého patra (maxilla a os palatinum), pohled zdola.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os occipitale zdola

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os occipitale ze zevní strany

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os occipitale zpředu

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Os occipitale, pohled na vnitřní plochu

Ilustrace týlní kosti. Pohled na její vnitřní část.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Os palatinum, mediální pohled a pohled zezadu

Ilustrace pohledu na samostatnou patrovou kost z mediální strany a při pohledu zezadu.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Pohled na spodní stranu patrové kosti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na vnitřní stranu patrové kosti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na zadní stranu patrové kosti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os parietale z vnitřní strany

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os parietale z vnější strany

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Os sphenoidale, pohled zepředu

Ilustrace klínové kosti, pohled na samostatnou kost zepředu.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Os sphenoidale, pohled zezadu

Ilustrace klínové kosti, pohled zezadu na samostatnou kost.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Pohled na klínovou kost shora

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na klínovou kost zdola

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na klínovou kost zezadu

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na klínovou kost zpředu

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Os temporale, kanálky a dutiny pars petrosa na transverzálním řezu

Ilustrace transverzálního průřezu pars petrosa spánkové kosti.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Pohled na laterální stranu spánkové kosti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na přední stranu spánkové kosti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na spodní­ stranu spá„nkoví  kosti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na spodní­ stranu spánkoví  kosti, podruhé 

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na zadní stranu pyramidy spánkové kosti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Os temporale, pohled na laterální stranu

Ilustrace spánkové kosti. Pohled zevní plochu kosti z pravé strany.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Os temporale, pohled na vnitřní stranu

Ilustrace spánkové kosti. Pohled na vnitřní stranu samostatné kosti z pravé strany.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Os temporale, pravá kost, pohled zdola

Ilustrace spánkové kosti. Pohled na pravou kost ze spodní strany.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Pohled na vomer

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Os zygomaticum, pohled na pravou kost ze zevní a z vnitřní strany

Ilustrace lícní kosti. Pohled na samostatnou pravou lícní kost z vnější a z vnitřní strany.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os zygomaticum z anteromediální strany

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os zygomaticum z antrolaterální strany

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os zygomaticum zdola

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Basis cranii externa

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Basis cranii externa

Ilustrace basis cranii externa.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Basis cranii interna

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Basis cranii interna

Ilustrace basis cranii interna.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Boční RTG snímek hlavy

RTG
Anatomie hlavy a krku
Fossa infratemporalis

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Fossa pterygopalatina, pohled do hloubky

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Laterální pohled na lebku

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Lebka, pohled zpředu

Ilustrace pohledu na lebku zepředu (norma facialis).

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Lebka, pohled z laterální strany

Ilustrace pohledu na lebku z laterální strany (norma lateralis).

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Norma basilaris

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Norma facialis

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Norma lateralis

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Norma occipitalis

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Norma verticalis

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Předozadní RTG snímek hlavy

RTG
Anatomie hlavy a krku
Pohled na turecké sedlo

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na tvrdé patro

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Sagitální průřez lebkou

Ilustrace sagitálního průřezu lebkou v místě nosní přepážky.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Articulatio temporomandibularis

Ilustrace laterálního pohledu na pravé articulatio temporomandibularis.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Orbita, pohled zepředu

Ilustrace vstupu a stěn pravé orbity při pohledu zepředu.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Pohled do hloubky orbity

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na horní stěnu orbity

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na laterální stěnu orbity

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na mediální stěnu orbity

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na spodinu orbity

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na apertura piriformis

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na choanae

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na kostěnou přepážku nosní

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na laterální stěnu dutiny nosní

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Sagitální průřez nosní dutinou

Ilustrace sagitálního průřezu pravou částí nosní dutiny.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Lebka novorozence, horní pohled

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Lebka novorozence, laterální pohled

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Lebka novorozence

Ilustrace lebky novorzence na pohledu zleva a shora.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Axiální skelet, pánev a kostra hrudníku

Ilustrace axiálního skeletu, pánve a kostry hrudníku. Pohled šikmo zpředu zleva, levá část hrudníku resekována.

Ilustrace
Anatomie hrudníku
Hrudní kost

Ilustrace hrudní kosti. Pohled zpředu a z boku.

Fotografie
Anatomie hrudníku
Pohled na kostru hrudníku z laterální strany

Fotografie
Anatomie hrudníku
Pohled na kostru hrudníku zepředu

Fotografie
Anatomie hrudníku
Pohled na kostru hrudníku zezadu

Fotografie
Anatomie hrudníku
Pohled na 1. žebro zepř™edu

Fotografie
Anatomie hrudníku
Pohled na 1. žebro zepředu, podruhé

Fotografie
Anatomie hrudníku
Žebra z pravé strany

Ilustrace žeber pravé strany hrudníku. První, druhé, sedmé žebro a žebro dvanácté.

Ilustrace
Anatomie hrudníku
Pohled na 2. žebro shora

Fotografie
Anatomie hrudníku
Pohled na 2. žebro zepředu

Fotografie
Anatomie hrudníku
Pohled na 7. žebro shora

Fotografie
Anatomie hrudníku
Pohled na 7. žebro zdola

Fotografie
Anatomie hrudníku
Pohled na 7. žebro zezadu

Fotografie
Anatomie hrudníku
Atlas pohled shora

Fotografie
Anatomie zad
Atlas pohled zepředu

Fotografie
Anatomie zad
Atlas pohled zezadu

Fotografie
Anatomie zad
Atlas, první krční obratel

Kresba prvního krčního obratle. Pohled ze shora a z laterální strany.

Ilustrace
Anatomie zad
Axis, druhý krční obratel

Ilustrace druhého krčního obratle. Pohled shora a laterální strany.

Ilustrace
Anatomie zad
Pohled na axis shora

Fotografie
Anatomie zad
Pohled na axis z laterální strany

Fotografie
Anatomie zad
Pohled na axis zepředu

Fotografie
Anatomie zad
Transorální RTG snímek krční páteře

RTG
Anatomie zad
Krční obratel

Ilustrace krčního obratle. Pohled shora a z laterální strany.

Ilustrace
Anatomie zad
Krční obratel pohled shora (C4)

Fotografie
Anatomie zad
Krční obratel pohled z laterální strany (C4)

Fotografie
Anatomie zad
Krční obratel pohled zezadu (C4)

Fotografie
Anatomie zad
Boční RTG snímek krční páteře

RTG
Anatomie zad
Předozadní RTG snímek krční páteře

RTG
Anatomie zad
Hrudní obratel pohled shora (Th5)

Fotografie
Anatomie zad
Hrudní obratel pohled z laterá„lní strany (Th5)

Fotografie
Anatomie zad
Hrudní obratel pohled zezadu (Th5)

Fotografie
Anatomie zad
Hrudní obratel

Obrázek hrudního obratle. Pohled shora a z laterální strany.

Ilustrace
Anatomie zad
Bederní obratel pohled shora (L4)

Fotografie
Anatomie zad
Bederní obratel pohled z laterální strany (L4)

Fotografie
Anatomie zad
Bederní obratel pohled zezadu (L4)

Fotografie
Anatomie zad
Bederní obratel

Ilustrace bederního obratle. Pohled shora a z boku.

Ilustrace
Anatomie zad
Dorsální pohled na os coccygis

Fotografie
Anatomie zad
Dorsální pohled na os sacrum

Fotografie
Anatomie zad
Křížové a kostrční obratle

Ilustrace křížové kosti a kosti kostrční. Pohled na facies pelvina a facies dorsalis.

Ilustrace
Anatomie zad
Laterální pohled na os sacrum

Fotografie
Anatomie zad
Pohled na os sacrum shora

Fotografie
Anatomie zad
Ventrální pohled na os sacrum

Fotografie
Anatomie zad
Apertura pelvis inferior

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Apertura pelvis superior

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Pohled na acetabulum

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Pohled na dorsální stranu os coxae

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Pohled na laterální stranu os coxae

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Pohled na mediální stranu os coxae

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Os coxae, laterální pohled

Ilustrace laterálního pohledu na levou kost pánevní.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Clavicula, pohled shora a zdola

Ilustrace pravé klíční kosti. Pohled shora a zdola.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Pohled na klíční kost shora

Fotografie suchého preparátu pravé klíční kosti při pohledu shora.

Fotografie
Anatomie horní končetiny
Pohled na klíční kost zdola

Fotografie suchého preparátu pravé klíční kosti při pohledu zdola.

Fotografie
Anatomie horní končetiny
Pohled na klíční kost zepředu

Fotografie suchého preparátu pravé klíční kosti při pohledu zepředu.

Fotografie
Anatomie horní končetiny
Zlomenina klíční kosti

Zlomenina levé klíční kosti na předozadním RTG snímku. Patrná je dislokace zlomeniny v oblasti extremitas acromialis clavicuale.

RTG
Anatomie horní končetiny
Ortopedie
Pohled na lopatku shora

Fotografie
Anatomie horní končetiny
Pohled na lopatku zepředu

Fotografie
Anatomie horní končetiny
Pohled na dorsální stranu lopatky

Fotografie
Anatomie horní končetiny
Pohled na lopatku z laterální strany

Fotografie
Anatomie horní končetiny
Scapula, pohled z přední, zadní a z laterální strany

Ilustrace lopatky při pohledu na přední, zadní a laterální stranu.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Humerus, pohled zpředu a zezadu

Ilustrace pažní kosti. pohlede zpředu a zezadu.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Pohled na dorsální stranu pažní kosti

Fotografie
Anatomie horní končetiny
Pohled na laterální stranu pažní kosti

Fotografie
Anatomie horní končetiny
Pohled na přední stranu distální části pažní kosti

Fotografie
Anatomie horní končetiny
Pohled na přední stranu pažní kosti

Fotografie
Anatomie horní končetiny
Pohled na přední stranu proximální části pažní kosti

Fotografie
Anatomie horní končetiny
Pohled na sulcus nervi radialis

Fotografie
Anatomie horní končetiny
Pohled na zadní stranu distální části pažní kosti

Fotografie
Anatomie horní končetiny
Zlomenina proximálního humeru; 11-C1

Tří-fragmentová zlomenina pravé horní části pažní kosti s lomnou linií probíhající v chirurgickém krčku a odlomením velkého hrbolu pažní kosti.

RTG
Anatomie horní končetiny
Ortopedie
Dorsální pohled na radius

Fotografie
Anatomie horní končetiny
Pohled na distální část vřetenní kosti, dorsomediálně

Fotografie
Anatomie horní končetiny
Proximální část vřetenní kosti z mediální strany

Detail pohledu na proximální část suchého preparátu vřetenní kosti z mediální strany.

Fotografie
Anatomie horní končetiny
Ventrální pohled na radius

Fotografie
Anatomie horní končetiny
Radius a ulna, pohled zpředu a zezadu na kosti předloktí

Společná ilustrace pravé vřetenní a pravé loketní kosti. Obě kosti ilustrovány zepředu i zezadu.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Bočný RTG snímek předloktí

RTG
Anatomie horní končetiny
Zlomenina ulny s dislokací hlavy vřetenní kosti, Monteggiova zlomenina; 22-B1

Předozadní a boční snímek předloktí vpravo se zlomeninou loketní kosti a vykloubení hlavice vřetenní kosti.

RTG
Anatomie horní končetiny
Ortopedie
Laterální pohled na loketní kost

Fotografie
Anatomie horní končetiny
Pohled na loketní kost zepředu

Fotografie
Anatomie horní končetiny
Radius a ulna, pohled zpředu a zezadu na kosti předloktí

Společná ilustrace pravé vřetenní a pravé loketní kosti. Obě kosti ilustrovány zepředu i zezadu.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Bočný RTG snímek předloktí

RTG
Anatomie horní končetiny
Kostra ruky, dorsální pohled

Ilustrace kostry levé ruky z dorsální strany.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Kostra ruky, ventrální pohled

Ilustrace kostry levé ruky z vetrálního pohledu.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Kosti zápěstí

Fotografie
Anatomie horní končetiny
RTG snímek ruky

Předozadní snímek pravé ruky dospělého člověka bez degenerativních změn skeletu.

RTG
Anatomie horní končetiny
Pakloub os scaphoideum

Pakloub os scaphoideum, 27-letý muž, sedm měsíců po úrazu

RTG
Anatomie horní končetiny
Ortopedie
RTG snímek ruky, 14 let

RTG
Anatomie horní končetiny
RTG snímek ruky, 3 roky

RTG
Anatomie horní končetiny
Boční RTG snímek prstu ruky

RTG
Anatomie horní končetiny
Předozadní RTG snímek prstu ruky

Předozadní snímek ruky dospělého člověka bez degenerativních změn.

RTG
Anatomie horní končetiny
Ortopedie
Luxace os lunatum

Pacient po úrazu zápěstí s luxací os lunatum na nativních snímcích ruky a zápěstí

RTG
Anatomie horní končetiny
Ortopedie
Perilunární luxace zápěstí se zlomeninou os scaphoideum a os capitatum

21-letý pacient po poranění zápěstí se zlomeninou os scaphoideum, zlomeninou os capitatum a luxací os lunatum

RTG
Anatomie horní končetiny
Ortopedie
3D
Kostra zápěstí

Kostra zápěstí s počínajícími degenerativními změnami na 3D rekonstrukci z CT snímků.

Anatomie horní končetiny
Ortopedie
3D
Morbus Kienböck

Avaskulární nekrosa os lunatum zápěstí u 30-ti letého muže.

RTG
Anatomie horní končetiny
Ortopedie
Subcapitální lomenina 5. metacarpální kosti; boxerská zlomenina

RTG snímky pacienta s boxerskou zlomeninou 5. záprstní kosti pravé ruky.

RTG
Anatomie horní končetiny
Ortopedie
Pohled na acetabulum

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Pohled na dorsální stranu os coxae

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Pohled na laterální stranu os coxae

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Pohled na mediální stranu os coxae

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Pohled na proximální konec stehenní kosti

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Pohled na stehenní kost zepředu

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Pohled na stehenní kost zezadu

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Femur, ventrální a dorsální pohled

Ilustrace ventrálního a dorsálního pohledu na pravou stehenní kost.

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Pohled na čéšku zepředu

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Pohled na čéšku zezadu

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Pohled na fibulu z mediální strany

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Pohled na fibulu zepředu

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Pohled na fibulu zezadu

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Tibia a fibula, pohled zpředu a zezadu

Ilustrace předního a zadního pohledu na kosti pravého bérce.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Pohled na holenní kost zepředu

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Pohled na holenní kost zezadu

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Pohled na horní konec holenní kosti

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Tibia a fibula, pohled zpředu a zezadu

Ilustrace předního a zadního pohledu na kosti pravého bérce.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Pohled na hlezenní kost shora

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Pohled na hlezenní kost zdola

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Talus a calcaneus, pohled shora

Ilustrace pohledu na oddá›lennou pravou kost hlezenní a kost patní­ shora.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Pohled na patní kost shora

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Talus a calcaneus, pohled shora

Ilustrace pohledu na oddá›lennou pravou kost hlezenní a kost patní­ shora.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Pohled shora na ossa cuneiformia

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Pohled zdola na ossa cuneiformia

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Pohled zezadu na ossa cuneiformia

Fotografie
Anatomie dolní končetiny
Kostra nohy, pohled zdola

Ilustrace pohledu na pravou kostru nohy zdola.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Deformita přednoží, Hallux valgus

Předozadní nativní rentgenový snímek přednoží v zátěži

RTG
Anatomie dolní končetiny
Ortopedie
Hallux rigidus

Ztuhlý palec pravé nohy u 52-letého muže. Kloubní štěrbina prvního metatarsofalangeálního skloubení je téměř zaniklá. Na hlavičce prvního metatarsu a proximálním článku palce se nacházejí osteofyty.

RTG
Anatomie dolní končetiny
Ortopedie