Atlas, první krční obratel

Kresba prvního krčního obratle. Pohled ze shora a z laterální strany.

Název termínu Vrstva
1 Sulcus arteriae vertebralis Vrstva 1
2 Fovea dentis Vrstva 1
3 Facies articularis superior Vrstva 1
4 Foramen vertebrale Vrstva 1
5 Foramen transversarium Vrstva 1
6 Processus transversus Vrstva 1
7 Massa lateralis atlantis Vrstva 1
8 Tuberculum posterius Vrstva 1
9 Tuberculum anterius Vrstva 1
10 Arcus posterior atlantis Vrstva 1
11 Arcus anterior atlantis Vrstva 1