Kostní spojení
Nalezeno záznamů:
0
Předozadní RTG snímek ramena

RTG
Anatomie horní končetiny
Boční RTG snímek loketního kloubu

RTG
Anatomie horní končetiny
Articulatio cubiti, pohled na mediální stranu

Ilustrace pohledu na mediální stranu loketního kloubu.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Předozadní RTG snímek loketního kloubu

RTG
Anatomie horní končetiny
Předozadní RTG snímek předloktí

RTG
Anatomie horní končetiny
Kosti zápěstí

Fotografie
Anatomie horní končetiny
Vazy pánve, mediální pohled

Ilustrace mediálního pohledu na pravou pánevní kost s vazy pánve.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Pánev a vazy pánve, ventrální pohled

Ilustrace pohledu na pánev jako celek a vazivová spojení na pánvi z ventrální strany.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Pánev a vazy pánve, pohled zezadu

Ilustrace dorsálního pohledu na pánev jako celek, na vazy pánve a kyčelní kloub.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Axiální RTG snímek kyčelního kloubu

RTG
Anatomie dolní končetiny
Předozadní RTG snímek kyčelního kloubu

RTG
Anatomie dolní končetiny
Dysplasie kyčelního kloubu, žena 36 let

Pacientka s dysplasií levého kyčelního kloubu a fyziologickým nálezem na pravém kyčelním kloubu. Na RTG snímku Je patrné oploštění caput femoris a zkrácení collum femoris vlevo.

RTG
Anatomie dolní končetiny
Ortopedie
Ultrasonografické vyšetření kyčelního kloubu

Ultrasonografické vyšetření kyčelního kloubu v sagitální rovině u šesti týdennního dítěte.

Ultrasonografie
Anatomie dolní končetiny
Ortopedie
Pánev a vazy pánve, pohled zezadu

Ilustrace dorsálního pohledu na pánev jako celek, na vazy pánve a kyčelní kloub.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Pánev a vazy pánve, ventrální pohled

Ilustrace pohledu na pánev jako celek a vazivová spojení na pánvi z ventrální strany.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Axiální RTG snímek kolena

RTG
Anatomie dolní končetiny
Articulatio genus, přední pohled

Ilustrace pohledu z přední strany otevřeného pravého kolenního kloubu.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
RTG kolenního kloubu; AP a bočná projekce

Kolenní kloub 20-ti letého zdravého muže na předozadním a bočném nativním RTG snímku.

RTG
Anatomie dolní končetiny
Ortopedie
Boční RTG snímek hlezenního kloubu

RTG
Anatomie dolní končetiny
Předozadní RTG snímek hlezenního kloubu

RTG
Anatomie dolní končetiny
Vazy hlezenního kloubu, frontální průřez

Ilustrace frontálního průřezu hlezenního kloubu.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
RTG snímek přednoží

RTG
Anatomie dolní končetiny
Hallux valgus

44-letá pacientka s vbočeným palcem obou přednoží na zátěžovém AP snímku přednoží.

RTG
Anatomie dolní končetiny
Ortopedie