Anatomické ilustrace, fotografie a videa jsou uspořádány systematicky do šestnácti kategorií podle skupin z Terminologia anatomica (TA). Odkazy na jednotlivé skupiny naleznete v dolní části stránky anebo v stromovém rozbalovacím menu v levé části obrazovky.

Obrázky z jednotlivých skupin a podskupin obrázků lze filtrovat za pomocí klíčových slov, které se nacházejí po výběru v pravé části obrazovky. Výběr lze tak zúžit na obrázky respektive fotografie, RTG snímky, snímky počítačové tomografie (CT) nebo snímky nukleární magnetické rezonance (NMR). Rovněž tak lze výběr zúžit topograficky na některou z částí lidského těla.