Dýchací soustava
Nalezeno záznamů:
0
Larynx, chrupavky

Ilustrace chrupavek laryngu při pohledu ze strany.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Laryngoskopický obraz hrtanu

Ilustrace laryngoskopického obrazu při něpřímé laryngoskopii.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Aditus laryngis

Ilustrace pohledu na aditus laryngis po rozstřižení zadní stěny hrtanu.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Svaly hrtanu

Ilustrace svalů hrtanu na levém obrázku po odstranění části štítné chrupavky a vpravo při pohledu zezadu.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Larynx, vazivový aparát

Ilustrace vazivového aparátu hrtanu při pohledu zepředu a laterální strany.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Arteriální zásobení bronchů

Ilustrace cévního zásobení bronchů z rami bronchiales při pohledu na zadní stranu trachey.

Ilustrace
Anatomie hrudníku
Bronchialní strom, pohled zepředu

Ilustrace bronchiálního stromu při pohledu zepředu do úrovně segmentálních bronchů.

Ilustrace
Anatomie hrudníku
Bronchoskopické obrazy v kruhových výsečích na bronchiálním stromu

Ilustrace větvení bronchiálního stromu pod úrovní bifurkace trachey.

Ilustrace
Anatomie hrudníku
Prostorové schéma primárního plicního lalůčku

Ilustrace primárního plicního lalůčku.

Ilustrace
Anatomie hrudníku
Levá plíce, mediální pohled

Ilustrace levé plíce při pohledu z mediální strany.

Ilustrace
Anatomie hrudníku
Plíce, pohled zepředu

Ilustrace plic s hrudní částí trachey z předního pohledu.

Ilustrace
Anatomie hrudníku
Pravá plíce, mediální pohled

Ilustrace pravé plíce př™i pohledu z mediální strany.

Ilustrace
Anatomie hrudníku
Dýchací pohyby plic

Ilustrace pleurální dutiny a pohybů plic při hlubokém vdechu a výdechu na frontálním řezu hrudníkem.

Ilustrace
Anatomie hrudníku
Hranice plic a pleury

Ilustrace hranic plic (nepřerušovaná čára) a pleury (přerušovaná čára) na pohledu zepředu a zezadu.

Ilustrace
Anatomie hrudníku
Hranice plic a pleury, pohled zleva a zprava

Ilustrace hranic plic (nepřerušovaná čára) a pleury (přerušovaná čára) na pohledu zleva a zprava

Ilustrace
Anatomie hrudníku
Pneumotorax

Levostranný pneumothorax u pacienta po poranění hrudníku vlevo. Patrný kolaps levé plíce, který je zvýrazněn grafickou nápovědou.

RTG
Anatomie hrudníku
Transverzální průřez hrudníkem

Ilustrace transverzálního průřezu hrudníkem ve výši třetího hrudního obratle.

Ilustrace
Anatomie hrudníku
Trachea a její vztah k bronchům, cévám a nervům

Ilustrace syntopických vztahů trachey k velkým cévám, bronchům a nervům mediastina.

Ilustrace
Anatomie hrudníku