Autor projektu

MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D., Anatomický ústav 1. LF UK, Ortopedická klinika 1. LF a FN Motol

Grafika a fotografie

Akademický malíř Ivan Helekal, Anatomický ústav 1. LF UK, webpage
Mgr. Jan Kacvinský, Anatomický ústav 1. LF UK
MUDr. Rastislav Hromádka, Ph.D.

Atlas řezů mozkem

Prof. MUDr. Pavel Petrovický, DrSc., Anatomický ústav 1. LF UK
Doc. MUDr. Ondřej Naňka, Ph.D., Anatomický ústav 1. LF UK
RNDr. et MUDr. Jiří Brabec, Ph.D., Anatomický ústav 1. LF UK

Interaktivní dráhy CNS

Podpořeno grantem FRVŠ 809 2007, WWW interaktivní pomůcka pro studium hlavních drah
a spojů centrálního nervového systému.
RNDr. et MUDr. Jiří Brabec, Ph.D., Anatomický ústav 1. LF UK
Prof. MUDr. Pavel Petrovický, DrSc., Anatomický ústav 1. LF UK
Mgr. Jan Kacvinský, Anatomický ústav 1. LF UK

Webové stránky

Marek Linka, Matematicko-fyzikální fakulta UK
Michal Hosala, Matematicko-fyzikální fakulta UK
Jan Kolárik, Matematicko-fyzikální fakulta UK
Juraj Hámorník, Matematicko-fyzikální fakulta UK
Norbert Hanuska, Matematicko-fyzikální fakulta UK

Literatura

Podkladem pro ilustrace webových stránek byla použita tato díla:
1. Grim, Miloš, Druga, Rastislav et al: Základy anatomie 1. Obecná anatomie a pohybový systém. Praha, Karolinum, Galen, 2. vyd. 2007.
2. Grim, Miloš, Druga, Rastislav et al: 5. Anatomie krajin tela. Praha, Karolinum, Galen, 2002.
3. Grim, Miloš, Druga, Rastislav et al: 3. Travicí, dýchací, močopohlavní a endokrinní systém, Praha, Karolinum, Galen, 2005.
4. Petrovický Pavel, Brabec Jiří: Řezy mozkem, Triton, 2007.