Jednotlivé kosti
Nalezeno záznamů:
0
Os ethmoidale, pohled zezadu a shora

Ilustrace pohledu na samostatnou čichovou kost při pohledu zezadu a shora.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Pohled na laterální stranu čichové kosti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na přední stranu čichové kosti

Preparát samostatné čichové kosti po vyjmutí z lebky. Fotografie snímá preparát zepředu.

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na spodní stranu čichové kosti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Os frontale, pohled zepředu

Ilustrace čelní kosti při pohledu na samostatnou kost zepředu.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Pohled na laterální stranu os frontale

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os fontale zezadu

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os frontale zdola

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os frontale zpředu

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Os hyoideum, pohled zepředu a laterální strany

Jazylka. Ilustrace pohledu zepředu a z laterální strany.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os hyoideum shora

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os hyoideum ze zevní­ strany

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os lacrimale z laterální strany

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Mandibula a věkové změny v úhlu ramene

Ilustrace dolní čelisti. Pohled na kost šikmo zleva zepředu. Věkové změny úhlu ramene, shora: novorozenec, dospělý jedinec a ve stáří.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Pohled na corpus mandibulae

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na laterální stranu dolní čelisti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na vnitřní stranu corpus mandibulae

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na horní čelist shora

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na horní čelist zezadu

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na horní čelist zpředu

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na mediální stranu horní čelisti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Os maxillae, pohled na zevní stranu

Ilustrace pravostranné horní čelisti s pohledem na zevní plochu kosti.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Maxilla a os palatinum, pohled zdola

Ilustrace tvrdého patra (maxilla a os palatinum), pohled zdola.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os occipitale zdola

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os occipitale ze zevní strany

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os occipitale zpředu

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Os occipitale, pohled na vnitřní plochu

Ilustrace týlní kosti. Pohled na její vnitřní část.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Os palatinum, mediální pohled a pohled zezadu

Ilustrace pohledu na samostatnou patrovou kost z mediální strany a při pohledu zezadu.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Pohled na spodní stranu patrové kosti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na vnitřní stranu patrové kosti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na zadní stranu patrové kosti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os parietale z vnitřní strany

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os parietale z vnější strany

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Os sphenoidale, pohled zepředu

Ilustrace klínové kosti, pohled na samostatnou kost zepředu.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Os sphenoidale, pohled zezadu

Ilustrace klínové kosti, pohled zezadu na samostatnou kost.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Pohled na klínovou kost shora

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na klínovou kost zdola

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na klínovou kost zezadu

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na klínovou kost zpředu

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Os temporale, kanálky a dutiny pars petrosa na transverzálním řezu

Ilustrace transverzálního průřezu pars petrosa spánkové kosti.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Pohled na laterální stranu spánkové kosti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na přední stranu spánkové kosti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na spodní­ stranu spá„nkoví  kosti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na spodní­ stranu spánkoví  kosti, podruhé 

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na zadní stranu pyramidy spánkové kosti

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Os temporale, pohled na laterální stranu

Ilustrace spánkové kosti. Pohled zevní plochu kosti z pravé strany.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Os temporale, pohled na vnitřní stranu

Ilustrace spánkové kosti. Pohled na vnitřní stranu samostatné kosti z pravé strany.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Os temporale, pravá kost, pohled zdola

Ilustrace spánkové kosti. Pohled na pravou kost ze spodní strany.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Pohled na vomer

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Os zygomaticum, pohled na pravou kost ze zevní a z vnitřní strany

Ilustrace lícní kosti. Pohled na samostatnou pravou lícní kost z vnější a z vnitřní strany.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os zygomaticum z anteromediální strany

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os zygomaticum z antrolaterální strany

Fotografie
Anatomie hlavy a krku
Pohled na os zygomaticum zdola

Fotografie
Anatomie hlavy a krku