Svalová soustava
Nalezeno záznamů:
0
Fossa infratemporalis, pohled z laterální strany

Ilustrace preparované fossa infratemporalis s průběhem nervů a cév po odstranění pons zygomaticus, části mandibuly a po odstranění žilních plexů.

Svaly hlavy, pohled zpředu zprava

Ilustrace pohledu na mimické a žvýkací svaly hlavy při pohledu zpředu zprava.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Žvýkací svaly

Ilustrace pohledu na mimické a žvýkací svaly hlavy při pohledu zpředu zprava s resekovaným arcus zygomaticus.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Povrchové krajiny obličeje, pohled z boku

Ilustrace bočního pohledu na preparovaný obličej po odstranění povrchové části glandula parotis.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Povrchové krajiny obličeje, pohled zepředu

Ilustrace pohledu na preparovaný obličej zepředu.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Prevertebrální svaly krku, pohled zpředu

Ilustrace pohledu na hluboké, prevertebrální, svaly krku z ventrální strany.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Suprahyoidní a infrahyoidní svaly krku

Ilustrace schématu laterálního pohledu na svaly suprahyoidní a infrahyoidní svaly krku.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Trigonum caroticum

Ilustrace laterální části krku s pohledem na prevarované trigonum caroticum.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Trigonum caroticum

Ilustrace laterální části krku s pohledem na prevarované trigonum caroticum a trigonum submandibulare.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Povrchové krajiny hlavy a šíje, pohled zezadu

Ilustrace zadního pohledu na preparované krajiny týlu a hlavy.

Ilustrace
Anatomie hlavy a krku
Preparace povrchových krajin zad

Ilustrace preparovaných krajin zad s resekovaným musculus trapezius a musculus latisimus dorsi vpravo.

Ilustrace
Anatomie zad
Musculus quadratus lumborum

Ilustrace šikmého schématického pohledu na musculus quadratus lumborum vpravo.

Ilustrace
Anatomie zad
Musculi nuchae profundi

Ilustrace schématu hlubokých zádových svalů krku v tylní krajině.

Ilustrace
Anatomie zad
Preparace musculus trapezius

Ilustrace preparace musculus trapezius, jeho cévního a nervového zásobení vpravo a svalů zad uložených pod ním.

Ilustrace
Anatomie zad
Musculi dorsi, spinospinalní systém

Ilustrace hlubokých zádových svalů se zobrazením spinospinálního systému a krátkých svalů zad.

Ilustrace
Anatomie zad
Musculi dorsi, spinotransverzální systém

Ilustrace spinotransverzálního systému hlubokých zádových svalů.

Ilustrace
Anatomie zad
Svaly zadní části trupu, transverzální průřez

Ilustrace výřezu transverzálního průřezu svaly zadní části trupu ve výši bederní páteře.

Ilustrace
Anatomie zad
Zádové svaly, povrchové vrstvy

Ilustrace povrchových svalových vrstev zad.

Ilustrace
Anatomie zad
Musculi dorsi, transversospinální systém

Ilustrace transversospinálního systému hlubokých svalů zad.

Ilustrace
Anatomie zad
Musculi dorsi, spinokostální a sakrospinální systémy

Ilustrace hlubokých zádových svalů spinokostálního systému vlevo a sakrospinálního systému vpravo.

Ilustrace
Anatomie zad
Bránice, pohled zdola

Ilustrace bránice při pohledu zdola.

Ilustrace
Anatomie hrudníku
Bránice, pohled shora

Ilustrace bránice při pohledu shora.

Ilustrace
Anatomie hrudníku
Musculi intercostales

Ilustrace frontálního průřezu mezižeberním prostorem.

Ilustrace
Anatomie hrudníku
Regio inquinalis, hluboká vrstvy

Ilustrace hlubokých vrstev canalis inquinalis vpravo.

Ilustrace
Anatomie břicha
Močový měchýř a prostata

Ilustrace pohledu na močový měchýř a prostatu zezadu na frontálním průřezu pánví.

Ilustrace
Anatomie břicha
Regio inguinalis, preparovaný funiculus spermaticus

Ilustrace regio inquinalis po preparaci břišních svalů s odtaženým preparovaným funiculus spermaticus a pohledem na zadní stěnu inguinálního kanálu.

Ilustrace
Anatomie břicha
Regio inquinalis, pohled zezadu

Ilustrace levého regio inquinalis z dorsálního pohledu (pohledu z abdominální dutiny).

Ilustrace
Anatomie břicha
Regio inquinalis, zadní stěna inquinálního kanálu

Ilustrace regio inquinalis po preparaci břišních svalů s odtaženým funiculus spermaticus a pohledem na zadní stěnu inguinálního kanálu.

Ilustrace
Anatomie břicha
Sagitální průř™ez inquinálním kanálem

Ilustrace sagitálního průř™ezu regio inquinalis a canalis inquinalis.

Ilustrace
Anatomie břicha
Transverzální průřez stěnou břišní

Ilustrace transverzálního průřezu stěnou břišní na úrovní pupku (nahoře) a pod úrovní pupku (dole).

Ilustrace
Anatomie břicha
Regio inguinalis, pohled zpředu

Pohled na tříselnou krajinu vpravo s pohledem na vazivové spojení pánve a povrchovou vrstvu inquinálního kanálu.

Ilustrace
Anatomie břicha
Axilla

Ilustrace preparované podpažní jámy s průběhem nervových a cévních struktur.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Regio cubiti anterior

Ilustrace preparace ventrální části horní končetiny ve výši loketního kloubu.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Hluboká vrstva extenzorů předloktí

Ilustrace hlubokých extenzorů zadní svalové skupiny předloktí pravé horní končetiny.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Musculus supinator

Ilustrace laterálního pohledu na musculus supinator pravé končetiny.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Svaly ruky, přední skupiny

Ilustrace svalů dlaně pravé horní končetiny.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Pohled na paži zepředu

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Pohled na paži zezadu

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Pohled na předloktí zepředu

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Pohled na předloktí zezadu

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Ramenní kloub zepředu

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Ramenní kloub zezadu

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Palma manus, povrchové vrstvy

Ilustrace preparované povrchových vrstev dlaně pravé ruky.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Šlachové pochvy ruky, pohled zezadu

Ilustrace šlachových pochev natahovačů ruky vpravo při pohledu zezadu

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Šlachové pochvy ruky, pohled zepředu

Ilustrace šlachových pochev ohybačů ruky vpravo při pohledu zepředu.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Musculi interossei dorsales

Ilustrace zadních interoseálních svalů ruky při pohledu zezadu.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Svaly předloktí a ruky, pohled zpředu

Ilustrace svalů pravého předloktí a ruky ze předního pohledu.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Svaly předloktí, přední skupina

Ilustrace samostatných svalů přední svalové skupiny předloktí vpravo.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Svaly ramena a paže, pohled zezadu

Ilustrace svalů pravé paže a ramena ze zadního pohledu.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Svaly ramena a paže, pohled zpředu

Ilustrace svalů ramenního kloubu a paže z předního pohledu.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Svaly předloktí a ruky, pohled zezadu

Ilustrace svalů pravého předloktí a ruky při pohledu zezadu.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Svaly paže a ramena, zadní skupina

Ilustrace zadní skupiny svalů paže a ramenního pletence.

Ilustrace
Anatomie horní končetiny
Dorsum pedis

Ilustrace preparovaných povrchových vrstev na dorsální straně nohy.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Musculi interossei pedis

Ilustrace musculi interossei pedis pravého přednoží na obrázku vlevo dorsálně a na obrázku vpravo plantárně.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Planta pedis

Ilustrace preparované planty nohy po odtětí m. flexor digitorum brevis.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Svaly stehna, přední skupina

Ilustrace přední skupiny svalů stehna pravé dolní končetiny.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Příčná klenba nožní

Schématická ilustrace struktur podílejících se na udržování příčné klenby nožní.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Regio femoralis anterior a trigonum femorale

Ilustrace preparované dolní končetiny do hloubky regio femoralis anterior a trigonum femorale.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Regio genus posterior

Ilustrace preparované fossa poplitea pravé dolní končetiny.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Regio glutealis

Ilustrace preparace v regio glutealis pravé strany.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Retinakula extenzorů a fibulárních svalů

Ilustrace peroneálních svalů a fibulárních svalů pravé dolní končetiny.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Svaly bérce, zadní svalová skupina

Ilustrace povrchové i hluboké vrstvy svalů bérce pravé dolní končetiny.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Svaly bérce, pohled zpředu

Ilustrace svalů bérce vpravo z předního pohledu.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Svaly kyčelní, přední skupina

Ilustrace přední skupiny kyčelních svalů vpravo.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Svaly kyčelní, zadní skupina

Ilustrace zadní skupiny kyčelních svalů vpravo.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Svaly planty

Ilustrace vrstev plantárních svalů nohy vpravo.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Hýžďové svalstvo a svalstvo stehna, pohled zezadu

Ilustrace povrchového hýžďového svalstva a svalů stehna vpravo ze zadního pohledu.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Svaly stehna, pohled zpředu

Ilustrace svalů stehna vpravo z předního pohledu.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny
Svaly bérce, pohled zezadu

Ilustrace svalů bérce vpravo při pohledu zezadu.

Ilustrace
Anatomie dolní končetiny