Os frontale, pohled zepředu

Ilustrace čelní kosti při pohledu na samostatnou kost zepředu.

Název termínu Vrstva
1 Glabella Vrstva 1
2 Pars orbitalis Vrstva 1
3 Margo nasalis Vrstva 1
4 Spina nasalis Vrstva 1
5 Pars nasalis Vrstva 1
6 Processus zygomaticus Vrstva 1
7 Linea temporalis Vrstva 1
8 Facies temporalis Vrstva 1
9 Incisura frontalis; Foramen frontale Vrstva 1
10 Incisura supraorbitalis; Foramen supraorbitale Vrstva 1
11 Margo supraorbitalis Vrstva 1
12 Arcus superciliaris Vrstva 1
13 Tuber frontale; eminentia frontalis Vrstva 1
14 Margo parietalis Vrstva 1
15 Squama frontalis Vrstva 1