Pohled na klínovou kost zpředu

Název termínu Vrstva
1 Margo parietalis Vrstva 1
2 Incisura pterygoidea Vrstva 1
3 Lamina medialis Vrstva 1
4 Lamina lateralis Vrstva 1
5 Spina ossis sphenoidalis Vrstva 1
6 Foramen rotundum Vrstva 1
7 Crista infratemporalis Vrstva 1
8 Margo frontalis Vrstva 1
9 Margo zygomaticus Vrstva 1
10 Facies orbitalis Vrstva 1
11 Facies maxillaris Vrstva 1
12 Facies temporalis Vrstva 1
13 Ala major Vrstva 1
14 Fissura orbitalis superior Vrstva 1
15 Ala minor Vrstva 1
16 Concha sphenoidalis Vrstva 1
17 Septum sinuum sphenoidalium Vrstva 1
18 Sinus sphenoidalis Vrstva 1
19 Rostrum sphenoidale Vrstva 1
20 Jugum sphenoidale Vrstva 1