Pohled na horní čelist zpředu

Název termínu Vrstva
1 Canalis infraorbitalis Vrstva 1
2 Juga alveolaria Vrstva 1
3 Septa interalveolaria Vrstva 1
4 Alveoli dentales Vrstva 1
5 Processus alveolaris Vrstva 1
6 Processus zygomaticus Vrstva 1
7 Crista lacrimalis anterior Vrstva 1
8 Processus frontalis Vrstva 1
9 Sutura zygomaticomaxillaris Vrstva 1
10 Spina nasalis anterior Vrstva 1
11 Incisura nasalis Vrstva 1
12 Fossa canina Vrstva 1
13 Foramen infraorbitale Vrstva 1
14 Facies anterior Vrstva 1
15 Margo infraorbitalis Vrstva 1
16 Corpus maxillae Vrstva 1