Scapula, pohled z přední, zadní a z laterální strany

Ilustrace lopatky při pohledu na přední, zadní a laterální stranu.

Název termínu Vrstva
1 Incisura scapulae Vrstva 1
2 Tuberculum infraglenoidale Vrstva 1
3 Tuberculum infraglenoidale Vrstva 1
4 Tuberculum supraglenoidale Vrstva 1
5 Tuberculum supraglenoidale Vrstva 1
6 Acromion Vrstva 1
7 Acromion Vrstva 1
8 Fossa subscapularis Vrstva 1
9 Facies costalis; facies anterior Vrstva 1
10 Collum scapulae Vrstva 1
11 Facies articularis clavicularis Vrstva 1
12 Fossa supraspinata Vrstva 1
13 Fossa infraspinata Vrstva 1
14 Spina scapulae Vrstva 1
15 Margo superior Vrstva 1
16 Margo superior Vrstva 1
17 Processus coracoideus Vrstva 1
18 Processus coracoideus Vrstva 1
19 Processus coracoideus Vrstva 1
20 Cavitas glenoidalis Vrstva 1
21 Cavitas glenoidalis Vrstva 1
22 Angulus inferior Vrstva 1
23 Angulus inferior Vrstva 1
24 Angulus lateralis Vrstva 1
25 Angulus superior Vrstva 1
26 Margo medialis Vrstva 1
27 Margo medialis Vrstva 1
28 Margo lateralis Vrstva 1
29 Margo lateralis Vrstva 1