Pohled na os parietale z vnitřní strany

Název termínu Vrstva
1 Angulus mastoideus Vrstva 1
2 Angulus sphenoidalis Vrstva 1
3 Angulus occipitalis Vrstva 1
4 Angulus frontalis Vrstva 1
5 Margo frontalis Vrstva 1
6 Margo sagittalis Vrstva 1
7 Margo squamosus Vrstva 1
8 Margo occipitalis Vrstva 1
9 Sulcus arterae meningeae mediae Vrstva 1
10 Sulcus sinus sagittalis superioris Vrstva 1
11 Sulcus sinus sigmoidei Vrstva 1
12 Facies interna Vrstva 1