Dorsální pohled na os coccygis

Název termínu Vrstva
1 Cornu coccygeum Vrstva 1
2 Os coccygis; coccyx [Vertebrae coccygeae I - IV] Vrstva 1