Kostra zápěstí

Kostra zápěstí s počínajícími degenerativními změnami na 3D rekonstrukci z CT snímků.

Název termínu Vrstva