Pohled na fibulu z mediální strany

Název termínu Vrstva
1 Margo interosseus Vrstva 1
2 Fossa malleoli lateralis Vrstva 1
3 Facies articularis malleoli lateralis Vrstva 1
4 Margo posterior Vrstva 1
5 Margo anterior Vrstva 1
6 Crista medialis Vrstva 1
7 Facies posterior Vrstva 1
8 Facies medialis Vrstva 1
9 Corpus fibulae Vrstva 1
10 Collum fibulae Vrstva 1
11 Apex capitis fibulae Vrstva 1
12 Facies articularis capitis fibulae Vrstva 1
13 Caput fibulae Vrstva 1