Pohled na axis zepředu

Název termínu Vrstva
1 Processus articularis inferior; zygapophysis inferior Vrstva 1
2 Corpus vertebrae Vrstva 1
3 Facies articularis anterior Vrstva 1
4 Processus articularis superior; zygapophysis superior Vrstva 1
5 Processus transversus Vrstva 1
6 Dens axis Vrstva 1
7 Apex dentis Vrstva 1