Pohled na přední stranu distální části pažní kosti

Název termínu Vrstva
1 Epicondylus lateralis Vrstva 1
2 Sulcus nervi ulnaris Vrstva 1
3 Epicondylus medialis Vrstva 1
4 Fossa radialis Vrstva 1
5 Fossa coronoidea Vrstva 1
6 Trochlea humeri Vrstva 1
7 Capitulum humeri Vrstva 1
8 Condylus humeri Vrstva 1
9 Crista supraepicondylaris lateralis; crista supracondylaris lateralis Vrstva 1
10 Crista supraepicondylaris medialis; crista supracondylaris medialis Vrstva 1