Bederní obratel pohled z laterální strany (L4)

Název termínu Vrstva
1 Incisura vertebralis superior Vrstva 1
2 Incisura vertebralis inferior Vrstva 1
3 Facies intervertebralis Vrstva 1
4 Lamina arcus vertebrae Vrstva 1
5 Pediculus arcus vertebrae Vrstva 1
6 Processus articularis inferior; zygapophysis inferior Vrstva 1
7 Epiphysis anularis Vrstva 1
8 Corpus vertebrae Vrstva 1
9 Processus articularis superior; zygapophysis superior Vrstva 1
10 Processus costiformis; processus costalis Vrstva 1
11 Processus spinosus Vrstva 1