Pohled na laterální stranu os frontale

Název termínu Vrstva
1 Tuber frontale; eminentia frontalis Vrstva 1
2 Sutura sphenofrontalis Vrstva 1
3 Fovea trochlearis Vrstva 1
4 (Spina trochlearis) Vrstva 1
5 Facies orbitalis Vrstva 1
6 Spina nasalis Vrstva 1
7 Processus zygomaticus Vrstva 1
8 Linea temporalis Vrstva 1
9 Margo parietalis Vrstva 1
10 Facies temporalis Vrstva 1
11 Margo supraorbitalis Vrstva 1
12 Arcus superciliaris Vrstva 1
13 Squama frontalis Vrstva 1