Orbita, pohled zepředu

Ilustrace vstupu a stěn pravé orbity při pohledu zepředu.

Název termínu Vrstva
1 Canalis opticus Vrstva 1
2 Fissura orbitalis inferior Vrstva 1
3 Os ethmoidale Vrstva 1
4 Fossa gandulae lacrimalis Vrstva 1
5 Os frontale Vrstva 1
6 Facies orbitalis Vrstva 1
7 Facies orbitalis Vrstva 1
8 Ala minor Vrstva 1
9 Ala major Vrstva 1
10 Sulcus infraorbitalis Vrstva 1
11 Fossa sacci lacrimalis Vrstva 1
12 Sulcus lacrimalis Vrstva 1
13 Os lacrimale Vrstva 1
14 Margo orbitalis Vrstva 1
15 Margo infraorbitalis Vrstva 1
16 Maxilla Vrstva 1
17 Processus frontalis Vrstva 1
18 Incisura supraorbitalis; Foramen supraorbitale Vrstva 1
19 Foramen infraorbitale Vrstva 1
20 Os zygomaticum Vrstva 1
21 Pars orbitalis Vrstva 1
22 Fissura orbitalis superior Vrstva 1