Pohled na holenní kost zepředu

Název termínu Vrstva
1 Facies articularis inferior Vrstva 1
2 Facies articularis superior Vrstva 1
3 Facies articularis malleoli medialis Vrstva 1
4 Malleolus medialis Vrstva 1
5 Margo interosseus Vrstva 1
6 Margo anterior Vrstva 1
7 Margo medialis Vrstva 1
8 Facies lateralis Vrstva 1
9 Facies medialis Vrstva 1
10 Tuberositas tibiae Vrstva 1
11 Corpus tibiae Vrstva 1
12 Tuberculum intercondylare laterale Vrstva 1
13 Tuberculum intercondylare mediale Vrstva 1
14 Eminentia intercondylaris Vrstva 1
15 Condylus lateralis Vrstva 1
16 Condylus medialis Vrstva 1