Pohled na 2. žebro zepředu

Název termínu Vrstva
1 Tuberositas musculi serrati anterioris Vrstva 1
2 Crista colli costae Vrstva 1
3 Angulus costae Vrstva 1
4 Tuberculum costae Vrstva 1
5 Corpus costae Vrstva 1
6 Collum costae Vrstva 1
7 Caput costae Vrstva 1