Pohled na stehenní kost zezadu

Název termínu Vrstva
1 Sulcus popliteus Vrstva 1
2 Epicondylus lateralis Vrstva 1
3 Condylus lateralis Vrstva 1
4 Epicondylus medialis Vrstva 1
5 Condylus medialis Vrstva 1
6 Linea supracondylaris lateralis Vrstva 1
7 Linea supracondylaris medialis Vrstva 1
8 Facies poplitea Vrstva 1
9 Linea intercondylaris Vrstva 1
10 Fossa intercondylaris Vrstva 1
11 Tuberositas glutea Vrstva 1
12 Linea pectinea Vrstva 1
13 Labium laterale Vrstva 1
14 Labium mediale Vrstva 1
15 Linea aspera Vrstva 1
16 Corpus femoris Vrstva 1
17 Crista intertrochanterica Vrstva 1
18 Tuberculum quadratum Vrstva 1
19 (Trochanter tertius) Vrstva 1
20 Trochanter minor Vrstva 1
21 Fossa trochanterica Vrstva 1
22 Trochanter major Vrstva 1
23 Collum femoris Vrstva 1
24 Fovea capitis femoris Vrstva 1
25 Caput femoris Vrstva 1