Pohled na acetabulum

Název termínu Vrstva
1 Incisura acetabuli Vrstva 1
2 Pecten ossis pubis Vrstva 1
3 Ramus superior ossis pubis Vrstva 1
4 Eminentia iliopubica Vrstva 1
5 Spina iliaca anterior inferior Vrstva 1
6 Sulcus supraacetabularis Vrstva 1
7 Os ilium; ilium Vrstva 1
8 Facies lunata Vrstva 1
9 Fossa acetabuli Vrstva 1
10 Limbus acetabuli; margo acetabuli Vrstva 1
11 Acetabulum Vrstva 1
12 Foramen obturatum Vrstva 1