Pohled na axis z laterální strany

Název termínu Vrstva
1 Incisura vertebralis superior Vrstva 1
2 Incisura vertebralis inferior Vrstva 1
3 Foramen transversarium Vrstva 1
4 Processus articularis inferior; zygapophysis inferior Vrstva 1
5 Corpus vertebrae Vrstva 1
6 Facies articularis posterior Vrstva 1
7 Facies articularis anterior Vrstva 1
8 Processus articularis superior; zygapophysis superior Vrstva 1
9 Processus transversus Vrstva 1
10 Lamina arcus vertebrae Vrstva 1
11 Processus spinosus Vrstva 1
12 Dens axis Vrstva 1
13 Apex dentis Vrstva 1