Transorální RTG snímek krční páteře

Název termínu Vrstva
1 Processus spinosus Vrstva 1
2 Processus articularis superior; zygapophysis superior Vrstva 1
3 Facies articularis inferior Vrstva 1
4 Axis Vrstva 1
5 Dens axis Vrstva 1
6 Processus condylaris Vrstva 1
7 Processus coronoideus Vrstva 1
8 Ramus mandibulae Vrstva 1
9 Maxilla Vrstva 1
10 Angulus mandibulae Vrstva 1
11 Corpus mandibulae Vrstva 1