Hrudní obratel pohled z laterá„lní strany (Th5)

Název termínu Vrstva
1 Facies intervertebralis Vrstva 1
2 Incisura vertebralis inferior Vrstva 1
3 Fovea costalis processus transversi Vrstva 1
4 Fovea costalis inferior Vrstva 1
5 Fovea costalis superior Vrstva 1
6 Processus articularis inferior; zygapophysis inferior Vrstva 1
7 Epiphysis anularis Vrstva 1
8 Corpus vertebrae Vrstva 1
9 Processus articularis superior; zygapophysis superior Vrstva 1
10 Processus transversus Vrstva 1
11 Processus spinosus Vrstva 1