Axiální skelet, pánev a kostra hrudníku

Ilustrace axiálního skeletu, pánve a kostry hrudníku. Pohled šikmo zpředu zleva, levá část hrudníku resekována.

Název termínu Vrstva
1 Articulationes costochondrales Vrstva 1
2 Processus xiphoideus Vrstva 1
3 Articulationes interchondrales Vrstva 1
4 Articulationes columnae vertebralis Vrstva 1
5 Articulatio sacroiliaca Vrstva 1
6 Angulus sterni [[Ludovici]] Vrstva 1
7 Promontorium Vrstva 1
8 Symphysis pubica Vrstva 1
9 Apertura pelvis superior Vrstva 1
10 Ala ossis ilii Vrstva 1
11 Apertura thoracis inferior Vrstva 1
12 Costae verae [I-VII] Vrstva 1
13 Costae fluctuantes [XI-XII] Vrstva 1
14 Costae spuriae [VIII-XII] Vrstva 1
15 Corpus sterni Vrstva 1
16 Costa prima [I] Vrstva 1
17 Costa secunda [II] Vrstva 1
18 Processus coracoideus Vrstva 1
19 Acromion Vrstva 1
20 Incisura jugularis Vrstva 1
21 Extremitas sternalis Vrstva 1
22 Apertura thoracis superior Vrstva 1