Pohled na fibulu zezadu

Název termínu Vrstva
1 Fossa malleoli lateralis Vrstva 1
2 Facies articularis malleoli lateralis Vrstva 1
3 Malleolus lateralis Vrstva 1
4 Margo posterior Vrstva 1
5 Margo interosseus Vrstva 1
6 Facies posterior Vrstva 1
7 Corpus fibulae Vrstva 1
8 Collum fibulae Vrstva 1
9 Apex capitis fibulae Vrstva 1
10 Caput fibulae Vrstva 1