Os zygomaticum, pohled na pravou kost ze zevní a z vnitřní strany

Ilustrace lícní kosti. Pohled na samostatnou pravou lícní kost z vnější a z vnitřní strany.

Název termínu Vrstva
1 (Tuberculum marginale) Vrstva 1
2 (Tuberculum marginale) Vrstva 1
3 Processus temporalis Vrstva 1
4 Processus temporalis Vrstva 1
5 Foramen zygomaticotemporale Vrstva 1
6 Foramen zygomaticoorbitale Vrstva 1
7 Foramen zygomaticofaciale Vrstva 1
8 Processus frontalis Vrstva 1
9 Facies orbitalis Vrstva 1
10 Facies temporalis Vrstva 1
11 Facies lateralis Vrstva 1