Radius a ulna, pohled zpředu a zezadu na kosti předloktí

Společná ilustrace pravé vřetenní a pravé loketní kosti. Obě kosti ilustrovány zepředu i zezadu.

Název termínu Vrstva
1 Tuberositas radii Vrstva 1
2 Tuberositas radii Vrstva 1
3 Caput ulnae Vrstva 1
4 Tuberositas ulnae Vrstva 1
5 Incisura radialis Vrstva 1
6 Incisura trochlearis Vrstva 1
7 Processus coronoideus Vrstva 1
8 Olecranon Vrstva 1
9 Margo interosseus Vrstva 1
10 Facies medialis Vrstva 1
11 Facies lateralis Vrstva 1
12 Incisura ulnaris Vrstva 1
13 Facies articularis carpalis Vrstva 1
14 Tuberculum dorsale Vrstva 1
15 Processus styloideus radii Vrstva 1
16 Processus styloideus radii Vrstva 1
17 Processus styloideus ulnae Vrstva 1
18 Margo anterior Vrstva 1
19 Margo anterior Vrstva 1
20 Margo posterior Vrstva 1
21 Margo posterior Vrstva 1
22 Facies posterior Vrstva 1
23 Facies posterior Vrstva 1
24 Facies anterior Vrstva 1
25 Facies anterior Vrstva 1
26 Margo interosseus Vrstva 1
27 Margo interosseus Vrstva 1
28 Corpus radii Vrstva 1
29 Collum radii Vrstva 1
30 Circumferentia articularis Vrstva 1
31 Circumferentia articularis Vrstva 1
32 Fovea articularis Vrstva 1
33 Caput radii Vrstva 1
34 Caput radii Vrstva 1