Kostra nohy, pohled zdola

Ilustrace pohledu na pravou kostru nohy zdola.

Název termínu Vrstva
1 Caput tali Vrstva 1
2 Sulcus tendinis musculi fibularis longi; sulcus tendinis musculi peronei longi Vrstva 1
3 Phalanx distalis Vrstva 1
4 Phalanx distalis Vrstva 1
5 Calcaneus Vrstva 1
6 Basis phalangis Vrstva 1
7 Corpus phalangis Vrstva 1
8 Caput phalangis Vrstva 1
9 Phalanx media Vrstva 1
10 Phalanx proximalis Vrstva 1
11 Phalanx proximalis Vrstva 1
12 Caput ossis metatarsi Vrstva 1
13 Ossa metatarsi; ossa metatarsalia [i-v] Vrstva 1
14 Ossa metatarsi; ossa metatarsalia [i-v] Vrstva 1
15 Basis ossis metatarsi Vrstva 1
16 Basis ossis metatarsi Vrstva 1
17 Tuberositas ossis metatarsi quinti [V] Vrstva 1
18 Os cuboideum Vrstva 1
19 Os cuneiforme laterale Vrstva 1
20 Os cuneiforme intermedium Vrstva 1
21 Os cuneiforme mediale Vrstva 1
22 Os naviculare Vrstva 1
23 Ossa sesamoidea Vrstva 1
24 Ossa sesamoidea Vrstva 1