Hemisféra z boku

Pohled z boku na hemisferu s vyznačením sluchových oblastí. Primární korová sluchová oblast area 41 (6), sekundární a asociační korové sluchové oblasti area 42 a 22 (7).

Název termínu Vrstva