Thalamus

Mikroskopický řez thalamem, frontální řez, Nisslovo barvení. 3. neuron vestibulární dráhy se nachází ve ventrálních jádrech thalamu.

Název termínu Vrstva
1 Thalamus Vrstva 1
2 Nuclei ventrales thalami Vrstva 1