Mozeček

Pohled na mozeček zpředu. Do vývojově nejstarší části mozečku(nodulus, flocculus a uvula) přicházejí vlákna vestibulárního nervu (tr. vestibulo-cerebellaris directus) a axony ze všech vestibulárních jader (tractus vestibulo-cerebellaris indirectus). Mozeček naopak vysílá spoje přes nucleus fastigii prostřednictvím fasciculus uncinatus do vestibulárních jader. Přímo z nejstarší mozečkové kůry běží do vestibulárních jader tr. flocculo-vestibularis a nodulo-vestibularis.

Název termínu Vrstva
1 Hemispherium cerebelli [H II - H X] Vrstva 1
2 Vermis cerebelli [I-X] Vrstva 1
3 Vestibulocerebellum Vrstva 1
4 Spinocerebellum Vrstva 1
5 Pontocerebellum Vrstva 1
6 Lobus flocculonodularis Vrstva 1
7 Nodulus [X] Vrstva 1
8 Nodulus [X] Vrstva 1
9 Flocculus [H X] Vrstva 1
10 Flocculus [H X] Vrstva 1
11 Flocculus [H X] Vrstva 1
12 Flocculus [H X] Vrstva 1
13 Pedunculus cerebellaris inferior Vrstva 1
14 Pedunculus cerebellaris inferior Vrstva 1
15 Pedunculus cerebellaris inferior Vrstva 1
16 Pedunculus cerebellaris inferior Vrstva 1
17 Pedunculus cerebellaris inferior Vrstva 1