Schéma vestibulární dráhy

Schéma zapojení neuronů vestibulární dráhy. Vestibulární dráha je tříneuronová aferentní, centripetální dráha mířící do dolní části parietálního laloku. Receptory jsou vláskové buňky blanitého labyrintu – v macula sacculi, macula utriculi a cristae ampulares.

Název termínu Vrstva
1 1. neuron vestibulární dráhy Vrstva 1
2 2. neuron vestibulární dráhy Vrstva 1
3 3. neuron vestibulární dráhy Vrstva 1
4 Nucleus nervi oculomotorii Vrstva 1
5 Nucleus nervi trochlearis Vrstva 1
6 Nucleus nervi abducentis Vrstva 1
7 Nucleus vestibularis inferior Vrstva 1
8 Nucleus vestibularis medialis [[Schwalbe]] Vrstva 1
9 Nucleus vestibularis lateralis [[Deiters]] Vrstva 1
10 Nucleus vestibularis superior Vrstva 1
11 Macula utriculi Vrstva 1
12 Commissura posterior; commissura epithalamica Vrstva 1
13 Crista ampullaris Vrstva 1