Polokruhovité kanálky

Vypreparované polokruhovité kanálky v os temporale

Název termínu Vrstva
1 Apex partis petrosae Vrstva 1
2 Meatus acusticus internus Vrstva 1
3 Canalis semicircularis anterior Vrstva 1
4 Canalis semicircularis posterior Vrstva 1
5 Canalis semicircularis lateralis Vrstva 1
6 Sulcus sinus sigmoidei Vrstva 1