Prodloužená mícha

Mikroskopický průřez prodlouženou míchou v oblasti nuclei cochleares. Axony 2.N v ncl. cochlearis dorsalis běží bez přepojení pomocí lemniscus lateralis k druhostrannému colliculus inferior, a to buď dorsálně od corpus restiforme nebo ventrálně po spodinou IV. komory jako striae acusticae internae. Axony 2.N v ncl. cochlearis ventralis běží hlouběji do corpus trapezoideum, většinou se přepojují ve vmezeřených jádrech a nakonec stoupají jako lemniscus lateralis do druhostranného colliculus inferior.

Název termínu Vrstva
1 Nucleus cochlearis posterior Vrstva 2
2 Nucleus cochlearis posterior Vrstva 1
3 Nucleus cochlearis anterior Vrstva 2
4 Nucleus cochlearis anterior Vrstva 1
5 Corpus restiforme Vrstva 2
6 Corpus restiforme Vrstva 1
7 Pyramis medullae oblongatae; pyramis bulbi Vrstva 2
8 Pyramis medullae oblongatae; pyramis bulbi Vrstva 1
9 Oliva Vrstva 2
10 Oliva Vrstva 1
11 Fasciculus longitudinalis medialis Vrstva 2
12 Fasciculus longitudinalis medialis Vrstva 1