Schéma sluchové dráhy

Sluchová dráha představuje 4 neuronální aferentní centripetální spoj s cílovým neuronem ve sluchové kůře temporálního laloku. Receptorem jsou vláskové buňky Cortiho orgánu uvnitř blanitého hlemýždě vnitřního ucha. U receptorů se větví dendrity bipolárních buněk ganglion cochleare (1.N). Axony bipolárních buněk vytvářejí sluchový nerv, který vede do kochleárních jader (2.N) v mozkovém kmeni. Z kochleárních jader jdou signály pomocí lemniscus lateralis do colliculus inferior (3.N) mesencephala. Po přepojení pokračují do corpus geniculatum mediale (4.N). Z něho vystupuje poslední úsek sluchové dráhy jako radiatio acustica (tractus geniculo-corticalis) do horní části lobus temporalis – gyri temporales transversi (primární sluchová kůra). Mezi základní neurony sluchové dráhy jsou vloženy další přepojovací (vmezeřené) neurony, které se seskupují do samostatných jader: nucleus olivaris, nucleus corporis trapezoidei a nucleus lemnisci lateralis.

Název termínu Vrstva
1 1. neuron sluchové dráhy Vrstva 1
2 2. neuron sluchové dráhy Vrstva 1
3 3. neuron sluchové dráhy Vrstva 1
4 4. neuron sluchové dráhy Vrstva 1
5 Nucleus cochlearis posterior Vrstva 1
6 Nucleus cochlearis anterior Vrstva 1
7 Nucleus olivaris superior Vrstva 1
8 Nucleus olivaris superior lateralis Vrstva 1
9 Nucleus olivaris superior medialis Vrstva 1
10 Corpus trapezoideum Vrstva 1
11 Lemniscus lateralis Vrstva 1
12 Nuclei colliculi inferioris Vrstva 1
13 Corpus geniculatum mediale Vrstva 1
14 Lobus temporalis Vrstva 1