Ganglion cochleare

Bipolární neurony ganglion cochleare v ose modiolu. Ganglion cochleare je uloženo v lamina spiralis ossea a obsahuje hlavně bipolární buňky (10% pseudounipolárních), které představují 1. N sluchové dráhy. Jejich dendrity se větví u basí vnitřních i zevních vláskových buněk společně s eferentními nervy kontrolních sluchových drah. Axony sluchového nervu běží z ganglion cochleare uvnitř modiolu (canales longitudinales modioli) do dolní přední části fundus meati acustici interni (tractus spiralis foraminosus), kde se přidávají k vláknům nervus vestibularis.

Název termínu Vrstva
1 Ganglion cochleare; ganglion spirale cochleae Vrstva 1