Cortiho orgán

Mikroskopický řez Cortiho orgánem. Receptory jsou vláskové buňky vnitřní (3500 v jedné řadě) a zevní (1500 ve třech řadách), které při pohybu endolymfy a protažení tzv. tip links (spojek mezi jednotlivými vlásky) uvolňují glutamát. Na jejich bazi jsou dendrity 1.N sluchové dráhy a axony tzv. kontrolního systému sluchové dráhy (eferentní spoje z ncl. olivaris, které mohou pomocí acetylcholinu a jiných mediátorů zesílit nebo potlačit šíření vzruchu na 1. synapsi sluchové dráhy)

Název termínu Vrstva
1 Scala tympani Vrstva 1
2 Scala media Vrstva 1
3 Paries vestibularis; membrana vestibularis [[Reissner]] Vrstva 1
4 Lamina basilaris Vrstva 1
5 Membrana tectoria Vrstva 1
6 Organum spirale [[Corti]] Vrstva 1