Hlemýžď - cochlea

Mikroskopický řez hlemýžděm - řez v ose modiolu, barveno hematoxylinem-eosinem. V každém závitu jsou tři prostory naplněné tekutinou - scala vestibuli, scala tympani a ductus cochlearis (scala media). Uvnitř ductus cochlearis se nachází Cortiho orgán se sluchovými mechanoreceptory – vláskovými buňkami. V lamina spiralis ossea je ganglion spirale cochleae - první neuron sluchové dráhy.

Název termínu Vrstva
1 Labyrinthus osseus Vrstva 1
2 Cochlea Vrstva 1
3 Modiolus cochleae Vrstva 1
4 Scala vestibuli Vrstva 1
5 Scala tympani Vrstva 1
6 Ductus cochlearis Vrstva 1
7 Paries vestibularis; membrana vestibularis [[Reissner]] Vrstva 1
8 Lamina basilaris Vrstva 1
9 Membrana tectoria Vrstva 1
10 Organum spirale [[Corti]] Vrstva 1
11 Ganglion spirale cochleae Vrstva 1