Stria Gennari

Mikroskopický řez zrakovou kůrou. Stria Gennari je pouhým okem viditelný proužek bílé hmoty uvnitř V1 rovnoběžný s jejím povrchem (masivní terminace genikulo-kortikální projekce do V1).

Název termínu Vrstva
1 Radiatio optica; fibrae geniculocalcarinae Vrstva 1
2 Sulcus calcarinus Vrstva 1
3 Gyrus occipitotemporalis medialis Vrstva 1
4 Cuneus Vrstva 1