Žlutá skvrna

Žlutá skvrna s fovea centralis

Název termínu Vrstva
1 Choroidea Vrstva 1
2 Macula lutea Vrstva 1
3 Fovea centralis Vrstva 1
4 Stratum pigmentosum Vrstva 1
5 Stratum segmentorum externorum et internorum Vrstva 1
6 Stratum nucleare externum Vrstva 1
7 Stratum plexiforme externum Vrstva 1
8 Stratum plexiforme internum Vrstva 1
9 Stratum ganglionicum Vrstva 1
10 Stratum nucleare internum Vrstva 1