Chuťová dráha - schéma

Schéma chuťové dráhy. Chuťová dráha je chemická tříneuronová aferentní centripetální dráha s cílovým neuronem v inzule, frontálním operculu a operkulární části parietální kůry v dolní části gyrus postcentralis.

Název termínu Vrstva
1 Ganglion geniculi; ganglion geniculatum Vrstva 1
2 Nervus facialis [vii] Vrstva 1
3 Nervus glossopharyngeus [IX] Vrstva 1
4 Nervus vagus [x] Vrstva 1
5 Nuclei tractus solitarii Vrstva 1
6 Caliculus gustatorius; gemma gustatoria Vrstva 1
7 Thalamus Vrstva 1
8 Gyri insulae Vrstva 1
9 Operculum parietale Vrstva 1
10 1. neuron chuťové dráhy Vrstva 1
11 2. neuron chuťové dráhy Vrstva 1
12 3. neuron chuťové dráhy Vrstva 1