Chuťový pohárek

Mikroskopický snímek chuťového pohárku Povrch jazyka s třemi chuťovými pohárky (caliculi gustatorii) – chuťové chemoreceptory. Kolem jejich buněk se větví dendrity prvního neuronu chuťové dráhy. Receptor (chemoreceptor) představují buňky chuťového pohárku – celkem asi 40-100 buněk. Rozlišují se 4 typy – I typ – fce glie, II typ – receptory spřažené s G-proteinem – sladké, hořké, slané, umami, III typ - receptory bez G proteinu tzv.presynaptické buňky – kyselé, IV typ – basální buňky – progenitory. Na apikálním konci buněk jsou mikrovilli – míří k chuťovému póru, který obsahuje na proteiny bohatou tekutinu. Buňky pohárku žijí 2 týdny a obnovují se z basálních buněk. Po podráždění se tvoří ATP, která pronikne mezi buňkami přes tight junctions, přes které se aktivují buňky III. typu. Ty vylučují na synapsi serotonin a noradrenalin. U base pohárků se větví dendrity 1. neuronů, každý k několika pohárkům. Každý pohárek má více dendritů.

Název termínu Vrstva
1 Organum gustatorium; organum gustus Vrstva 1
2 Caliculus gustatorius; gemma gustatoria Vrstva 1