Jazyk

Dorsální plocha jazyka. Pohárky jsou na houbovitých (1-2), hrazených (8-12) a listovitých papilách (5). Do hrazených a listovitých papil ústí Ebnerovy serózní žlázky, jejichž sekrece je řízena z kmene a ovlivněna chuťovými stimuly.

Název termínu Vrstva
1 Sulcus terminalis linguae Vrstva 1
2 Papillae vallatae Vrstva 1
3 Papillae fungiformes Vrstva 1
4 Tonsilla lingualis Vrstva 1