1. neuron čichové dráhy obrázek - čichový epitel

Název termínu Vrstva
1 Fila olfactoria Vrstva 1
2 Organum olfactorium; organum olfactus Vrstva 1
3 Pars olfactoria tunicae mucosae nasi Vrstva 1
4 Glandulae olfactoriae Vrstva 1