Morbus Kienböck

Avaskulární nekrosa os lunatum zápěstí u 30-ti letého muže.

Název termínu Vrstva